Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trinitářský klášter v Zašové tvoří spolu s chrámem Navštívení P. Marie jedinečný památkově chráněný komplex. Od roku 2016 patří podstatná část bývalého klášterního areálu obci Zašová. Záhy z iniciativy několika občanů vznikl spolek Matice zašovská, jehož členové chtějí společně usilovat o to, aby se této kulturní památce dostalo odpovídající obnovy a vhodného využití. 

Níže jsou zobrazeny pouze poslední příspěvky, další informace naleznete pod příslušnými záložkami menu.

 

Úspěšná rekonstrukce staré školy v areálu kláštera

19. 7. 2022

Máme radost z ocenění "ZLATÁ CIHLA" a připomínáme, že Matice zašovská je aktivní i na FACEBOOKU 

 

300 let od založení zašovského kláštera

30. 4. 2022

Letos si připomeneme 300 let od založení našeho  trinitářského kláštera, přesněji od podpisu jeho zakládací listiny majitelem panství Františkem Ludvíkem ze Žerotína.

Aktuality a nejrůznější související informace najdete na matičním facebooku: https://www.facebook.com/MaticeZasovska

Chcete-li naše snažení podpořit i finančně, máme pro ten účel zřízen transparentní účet: 2901231219 / 2010   DĚKUJEME! Všechny takto získané prostředky jsou a budou využity na humanitární, osvětové a kulturní účely v souladu se stanovami našeho spolku.  

 

 

Využití kláštera

26. 1. 2022

Klášterní budovy jsou a ještě nějaký čas budou prázdné...

Pozitivní však je, že obec již má na rekonstrukci kláštera stavební povolení. Stále se ještě setkáváme s dotazy, co v klášteře po jeho adaptaci bude, proč právě toto, a ne něco jiného...

 

Přejeme všem požehnané Vánoce i nový rok

22. 12. 2021

 

Večer plný barokní hudby a veselské historie

1. 12. 2021

10. prosince 2021 pořádáme v Kulturním domě Zašová mimořádné setkání: se svým barokním repertoárem k nám zavítají skvělí hudebníci Marta Kratochvílová a Marian Friedl.  

Tento mimořádný umělecký zážitek doplní beseda se dvěma spoluautory historické publikace VESELÁ V PROMĚNÁCH ČASŮ. Více na plakátku - zde.

 

Zašová v době před 300 lety – beseda na historické téma

8. 11. 2021

Takto jsme v loňském roce zvali zájemce o historii Zašové a okolí na přednášku o Janu Bartoloměji Vranečkovi a jeho době. Bohužel, přednáška se v původním termínu uskutečnit nemohla. Věříme, že letos se to už podaří. Poznačte si do kalendáře místo a čas: Kulturní dům Zašová, neděle 21. listopadu, v 16 hodin. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme. 

 

Zapojujeme se do DNŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

3. 9. 2021

Pro zájemce o jeho prohlídku bude náš klášter otevřen v sobotu 4. září (v den Zašovských slavností). Komentované prohlídky budou odpoledne se začátkem vždy každou celou hodinu, konkrétně v 13, 14, 15 a 16 hodin. 

 

 

 

Křížová cesta v klášterní zahradě

2. 7. 2021

Při zášovské pouti 4. července 2021 bude slavnostním požehnáním předána veřejnosti nová křížová cesta, kterou náš spolek s podporou štědrých donátorů vybudoval v klášterní zahradě. Plakátek ZDE

 

Podporujeme památník historické návštěvy Jana Pavla II.

8. 4. 2021

Záměr takového památníku je v souladu s posláním spolku Matice zašovská, a proto vyzýváme své příznivce, aby jeho vznik podpořili i finančně, byť třeba jen  symbolickou částkou.

Obec Tupesy zřídila pro tento účel transparentní účet u KB číslo: 123-1554310267 / 0100 Variabilní symbol pro naše příspěvky je 3326.

DĚKUJEME!

 

DEJ MI NADĚJI

25. 1. 2021

Náš spolek se snaží připomínat ideály mnichů trinitářského řádu, a to nejen péčí o areál jejich bývalého kláštera v Zašové, ale také alespoň symbolickou pomocí trpícím křesťanům ve světě. Arménie - jedna z nejstarších křesťanských zemí to nikdy neměla snadné. Z doby historicky ne až tak vzdálené můžeme připomenou genocidu Arménů ze strany Osmanských Turků. Aktuálně mnoho Arménů trpí v důsledku nedávných bojů o Náhorní Karabach. Proto jsme se rozhodli finančně podpořit účet DEJ MI NADĚJI. Přispět můžete i vy.  č. účtu: 2107325349 / 2700 Děkujeme!

Více níže (kliknutím na "Celý příspěvek")  nebo na tomto videu

 

Fotoalbum

Kaplička v klášterní zahradě

Datum: 27. 4. 2019
Fotografií: 5
Složek: 0

Křížová cesta

Datum: 28. 4. 2020
Fotografií: 14
Složek: 0

Matiční akce 2019

Datum: 2. 4. 2019
Fotografií: 2
Složek: 0

PF 2020

Datum: 22. 12. 2019
Fotografií: 1
Složek: 0

ústavní škola

Datum: 24. 10. 2016
Fotografií: 1
Složek: 0

Zajímavosti

Datum: 14. 4. 2019
Fotografií: 2
Složek: 1

Zašová - Radhošť

Datum: 30. 8. 2019
Fotografií: 1
Složek: 0