Jdi na obsah Jdi na menu
 


- otázka členství

Název našeho spolku by mohl docela dobře znít i jinak: třeba „Klub přátel zašovského kláštera“.  Každý, komu je taková představa blízká a naše snažení sympatické, se může připojit a jako přispívající člen (přidružené členství) mít na obnově klášterního areálu také svůj podíl. 

 

ČLENSTVÍ V MATICI ZAŠOVSKÉ

Ze stanov je zřejmé, že v našem spolku se uplatňují tři typy členství: řádné, čestné a přidružené. Různé kategorie členství zná a umožňuje i zákon, který jsme při tvorbě spolkových stanov respektovali. Smyslem existence rozdílné úrovně členství není vytvořit nějaký „kastovní systém“ nerovnoprávných členů, ale naopak vyjít vstříc potenciálním zájemcům o členství v našem spolku.

Toto členění totiž vychází z praxe, odpovídá přístupu občanů k otázce členství v zájmových spolcích a je historicky ověřené.

Vždyť i v těch organizacích, které uplatňují pouze jednotné členství, je realita taková, že jádro spolku tvoří více méně stabilní skupinka aktivních členů, kteří jsou hybateli spolkové činnosti. (V našem případě kategorie „řádné členství“).

Početně větší bývá ta část členstva, která se sice ke spolku hlásí, ale z nejrůznějších důvodů jsou jejich jediným praktickým projevem sounáležitosti a pomoci spolku členské příspěvky. Do této skupiny můžeme zahrnout i příznivce, kteří do spolku nevstupují z obavy, že by to bylo pro ně příliš závazné, že by se nevyhnuli schůzování a že by s tím mohl souviset tlak na přijetí nějaké funkce. (Pro ně je vhodné „přidružené členství“.)

Konečně zde mohou být lidé, kteří sice stojí mimo spolek, ale třeba jen jednorázově leč významně spolek podpořili nebo prospěli svým vlastním způsobem témuž cíli a ideálům, ke kterým směřuje i činnost spolku. (Těmto by příslušelo „čestné členství“.)

Vznik nového spolku je proces, který má svůj vývoj - od prvních úvah až k přijetí stanov a úřední registraci spolku. I v našem případě bylo toto období poměrně dlouhé. Dost dlouhé na to, aby každý, kdo se o další osud zašovského kláštera aktivně a konstruktivně zajímá, na sebe nějakým způsobem upozornil a aby jej nakonec tento zájem svedl dohromady s lidmi podobně smýšlejícími, a tak se také stalo. Lidé z neformálního „přípravného výboru“ se posléze stali zakládajícími a řádnými členy nově vzniklého spolku Matice zašovská.

Rozhodli jsme se, že maximální počet řádných členů bude 13 osob. Má to několik důvodů. Především jsme vycházeli z reality, z praktické zkušenosti popsané výše. Nebylo a není naší ambicí zakládat masovou organizaci, nechceme spolek pro spolek, jehož členové budou marnit svůj čas a energii ve zdlouhavém schůzování. Stanovený počet řádných členů je tak akorát velký na to, aby mohli zasednout k jednomu stolu, aby všichni řádní členové spolku mohli jednat přímo, bez nutnosti delegovat svůj hlas na volený výbor.  

Spolkové stanovy současně všem sympatizantům Matice zašovské umožňují formou přidruženého členství vznik jakéhosi „fanklubu“. Přidružené členství vzniká jednoduše - vyplněním přihlášky a úhradou ročního členského příspěvku v libovolné výši. Stejně jednoduše lze ze strany člena přidružené členství i ukončit nebo přerušit – tím, že přestane členské příspěvky platit.

Přidružené členství se týká dvou okruhů zájemců:

  • dospělých s vlastním příjmem
  • dětí od 12 let a studující mládeže.

Žáci a studenti nemají povinnost platit členské příspěvky, ale s jejich členstvím musí souhlasit rodiče.

Je přirozené, že především zájemci z řad osob registrovaných v přidruženém členství budou moci v případě potřeby obměnit či doplnit počet řádných členů spolku.

Více informací k otázce přidruženého členství je uvedeno přímo na přihlášce a v příslušném článku spolkových stanov.

Přihláška ke stažení: PŘIHLÁŠKA.pdf

Přihlášku si můžete stáhnout, vytisknout a vyplněnou předat na kontaktním místě Matice zašovské, kterým je Relaxační centrum SALZA Zašová. Tamtéž jsou k dispozici i přihlášky již vytištěné. 

Alternativně můžete vyplněnou a podepsanou přihlášku oskenovat a poslat jako přílohu emailu na adresu matice-zasovska@email.cz 

Třetí možnost je přihlášku v papírové podobě zaslat na adresu sídla spolku: Matice zašovská, Zašová čp 45, PSČ 756 51