Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁVRH REVITALIZACE

Otázka revitalizace kláštera má svůj počátek a vývoj. Zásadní nebo zajímavé momenty, které tento dlouhodobý proces dokumentují, se pokusíme zachytit v této rubrice.

 

PRVNÍ NÁVRHY

Koncem roku 2015 byla z rozhodnutí ZO ustanovena pracovní skupina, která měla nalézt vhodné využití pozemků a budov areálu bývalého zašovského kláštera. 

Skupina se měla scházet ve složení: Bc. Jiljí Kubrický (starosta) Ing. Anna Mikošková (místostarostka) a všichni další členové ZO, kteří budou mít prostor se schůzek účastnit, dále Mgr. Taťána Daňková, Ing. Rajnochová, Stanislava Prasličáková (stav. technik), Ing. Ondřej Neuman (MAS Rožnovsko), Mgr. Jiří Polášek (farář) a Josef Krůpa, event. další přizvaní zájemci.

Na posledním, čtvrtém společném setkání 2. 8. 2016 bylo přijato pracovní skupinou toto usnesení a doporučení pro obecní zastupitelstvo:

"V červené budově školy vybudovat komunitní dům seniorů. Tuto budovu řešit samostatně.  Protože není památkově chráněna je možno s pracemi začít ihned. Klášter – nevyhlašovat architektonickou soutěž, držet se návrhu Josefa Krůpy s eventuální možností zapracování jeho návrhu do zadávacích podmínek soutěže, Architekt by mohl dostat zadání zpracovat pouze dílčí část. Nejprve se zastupitelstvo musí shodnout na tom, co v budovách chceme, pak se rozhodne, zda se vyhlásí soutěž nebo jen zadá studie."

Josef Krůpa (pozdější předseda Matice zašovské) již dříve zaslal starostovi a dalším členům skupiny svou mnohostránkovou teoretickou úvahu o možném využití klášterního areálu a následně i konkrétní a obsáhle okomentovaný návrh nového využití jednotlivých budov a pater, zde již i s příslušnými náčrtky řešení. Tyto své návrhy členům skupiny představil a vysvětlil a na základě toho pak bylo přijato výše citované usnesení.

Níže jako dokument doby a kontinuity názorů Matice zašovské ohledně využití objektů trinitářského kláštera v Zašové obě Krůpovy „pracovní studie“ zveřejňujeme. Navzdory svému laickému zpracování doposud díky názornosti a obsáhlému komentáři dobře objasňují jak hlavní ideu, tak i konkrétní řešení nového využití jednotlivých budov. Koncepce řešení podle J. Krůpy představovala v té době jediný ucelený pohled na problematiku revitalizace kláštera: 

Výchozí filozofie přestavby

Návrh revitalizace (červen 2016)

Následně projektant  Jiří Šimčík (později rovněž člen a jednatel Matice) laické návrhy J. Krůpy odborně přepracoval a veřejně prezentoval na zasedání zastupitelstva obce 6. 9. 2016.  Níže jsou odkazy zjednodušené verze této studie:

Studie využití hlavní klášterní budovy - přízemí

Studie využití hl. klášterní budovy - 1. patro

Studie využití hl. klášterní budovy - 2. patro

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Zajímavou epizodou v příběhu hledání nového smyslu a využití klášterního areálu je urbanistická studie sl. Pavly Šebestové z VUT Brno, která si úkol obnovy zašovského kláštera vybrala jako téma pro svou diplomovou práci. Nazvala i příznačně Klášter v rukách veřejnosti. Dílo samozřejmě nevzniklo jako podklad pro skutečnou, reálnou revitalizaci kláštera a proto je tato studie pro praktické použití v podstatě nepoužitelná. Autorka Mgr. Pavla Šebestová nejenže nebrala v potaz stanovisko památkové péče, ale zpracovala návrh nového využití celého klášterního komplexu, čili nerespektovala, že část budov nepatří obci, ale farnosti Zašová. Diplomová práce Mgr. Šebestové je ke stažení ZDE

 

NEJNOVĚJŠÍ STUDIE  

12. února 2019 byla členům obecního zastupitelstva i všem ostatním zájemcům z řad občanů představena aktuální studie rekonstrukce zašovského kláštera. Studii vypracovala firma Constructus, která má zkušenosti s prací na památkově chráněných objektech. Prezentaci přihlíželi pracovníci památkového úřadu a potvrdili, že s takto pojatým řešením rekonstrukce kláštera není z jejich strany žádný problém. Přikládáme návrhy řešení jednotlivých pater:

Constructus: řešení přízemí

Constructus - 1. patro

Constructus - 2. patro