Jdi na obsah Jdi na menu
 


- pamětihodnosti

V samotném klášteře se na trinitáře žádná památka nedochovala. Ne tak v našem – původně klášterním -  kostele. Nalezneme jich zde nečekaně mnoho. Nejen to. Když chceme vzpomenout na naše zemřelé, jdeme k jejich hrobům. Stejně tak, když chceme uctít slavné osobnosti našich dějin. Chceme-li tedy vzpomenout na dávné obyvatele zašovského kláštera i na ty, kdo se o něj zasloužili jiným způsobem, měly by naše kroky vést do kostela, protože tam jsme u jejich hrobů. V kryptě pod zákristií i v hrobkách, které dnes kryje kostelní dlažba, jsou pohřbeni mnozí z těch, kteří pro svůj řád a jeho ideál žili, pracovali a byli pro něj připraveni i zemřít. Jsou zde pohřbeni i lidé ve své době významní a vážení, kteří se svým jměním nebo vlivem o vznik zašovského kláštera zasloužili a přáli si, být pohřbeni právě zde...

 

UMĚLECKÉ PAMÁTKY Z TRINITÁRSKÉ DOBY (text se připravuje)

Nábytek zákristie

Kazatelna a křtitelnice

Rám oltářního obrazu a obraz Nejsvětější Trojice

Oltáře všech svatých a sv. Otýlie

Zašovský ukřižovaný

Obraz trinitářské Madony a obrazy sv. patronů rolníků a pastýřů

Sochy otců zakladatelů

...

Významnější než vzácná umělecká výzdoba našeho chrámu, významnější než samotná klášterní stavba a dokonce významnější než hroby řeholníků, je však stále živý a platný odkaz jejich života a práce. To je ta skutečná trinitářská paměti-hodnost - tedy to, co je paměti hodno