Jdi na obsah Jdi na menu
 


- převzato odjinud

Články přetištěné z různých zdrojů. Příspěvky zde zveřejněné mohou s činností Matice zašovské souviset pouze nepřímo a názory v nich prezentované nemusí vyjadřovat oficiální stanovisko spolku.

 

LIDOVÉ NOVINY - publikováno 6. dubna 2017:

Klášter připomíná prastarý řád

klaster-zasova--640x405-.jpg

Nadšenci z Matice zašovské chtějí znovu oživit unikátní stavbu, kterou obec zachránila před spekulanty

Jiljí Kubrický (KDU-ČSL) starosta obce Zašová

Budova, o kterou se nikdo nestará, začíná rychle chátrat a stává se cílem vandalů či domovem squatterů. Jindy se takové volné nemovitosti „ujímají“ různí spekulanti - třeba proto, aby ji využili jako ubytovnu pro tzv. nepřizpůsobivé a skrze nájemné se dostali k jejich sociálním dávkám. Je škoda každého objektu, který postihne podobný osud. O to smutnější je, když chátrá nemovitá, kulturní památka.

Naše obec získala do svého vlastnictví areál bývalého kláštera od zlínského kraje zdarma. Ne snad, že by ho nezbytně potřebovala, ale právě proto, aby se tento památný objekt v samém centru obce nedostal do rukou spekulantů, nebo aby nezačal chátrat, a tím přinášet obci výše popisované problémy. Obecní zastupitelstvo se poměrně rychle shodlo na tom, že bude strategické, pokud se klášterní areál stane obecním majetkem.

Po zbourání trinitářského kláštera v Praze, zůstal ten zašovský jediným plnohodnotným klášterem připomínající starodávný a výjimečný řád Trinitářů, jinak též Bosáků Nejsvětější Trojice, jehož hlavním posláním bylo vykupování zajatých křesťanů z muslimského zajetí. O nesmazatelné stopě, kterou v historii naší obce tento řád zanechal, dobře svědčí i to, že řádový symbol - červenomodrý trinitářský kříž- se stal součástí i soudobého znaku obce Zašová.

Osud stavby, jak je u zrušených klášterů obvyklé, byl pohnutý. Budovy prošly mnohými přestavbami a přístavbami, takže zvenčí dnes působí tuctovým dojmem, uvnitř se však skrývají prvky typické klášterní architektury – rajský dvůr, ambity, klenuté sály, rozlehlé sklepy...

Zájem o další osud zašovského kláštera spojil asi desítku místních občanů, kteří se pro větší akceschopnost rozhodli založit spolek s historickým názvem Matice zašovská. Věřím, že to byl dobrý počin. Vždyť v naší vlasti je mnoho příkladů, kdy takový spolek nadšenců pomohl zachránit a vrátit k životu nejednu stavební památku.

Obnova areálu kláštera bude náročný proces a nebude to úkol na jedno volební období. Spolek je organizace nepolitická a i v tom je jeho výhoda a přínos. Může se stát nositelem kontinuity, jakýmsi garantem původní vize.

Zatímco při předešlých stavebních úpravách byla snaha klášterní komplex „modernizovat“, jeho původní vzhled a účel potlačit a přizpůsobit potřebám aktuálního využívání, (naposled sloužil jako domov pro mentálně postižené muže), obec i spolek chtějí jít cestou opačnou: přiznat budově její historický vzhled i účel a upřednostnit takové využití, které by nebylo v kolizi s charakterem a umístěním stavby.

Klášter, který přiléhá ke kostelu, je složen ze tří budov. Nejstarší pochází z poloviny 18. století, nejmladší, bývalou školu (kolaudace 1911), se obec chystá přestavět na byty pro seniory. Zbývající dvě budovy by mohly sloužit jako ubytování pro turisty, učebny ZUŠ a zázemí pro drobné služby, které k rozlehlé zahradě a celému areálu budou potřeba.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/starostove-zasova-chatrajici-stavby-pamatky-fa0-/nazory.aspx?c=A170329_203322_ln_nazory_jhe

 

Příspěvky

Pozoruhodný příběh kláštera v Zašové

19. 10. 2023

V souvislosti s novou mobilní geolokační hrou Příběh trinitáře: cena za svobodu, byla vydána útlá brožura, jejíž název zní podobně: Pozoruhodný příběh kláštera v Zašové. Zatímco hra je skutečně pouze hra a její příběh je smyšlený, obsahem brožury jsou historická fakta, nicméně předána čtenářům také formou příběhu. Brožuru Pozoruhodný příběh si můžete stáhnout a přečíst zde: Pozoruhodný příběh.pdf

 

KŘÍŽOVOU CESTU ZE SKLA VYTVOŘILI STUDENTI

22. 6. 2020

 

Diecézní příloha Katolického týdeníku, č. 22/2020

 

Informace o činnosti MZ pro potřeby obecní kroniky

5. 4. 2020

Teprve třetí rok v naší obci působí spolek Matice zašovská. Přes své mládí a nevelkou členskou základnu – pouhých 13 řádných členů, se tento spolek neobyčejně rychle stal významným aktérem veřejného života obce. Josef Krůpa, předseda Matice, přibližuje okolnosti a důvody vzniku spolku:

 

Matice Zašovská – aneb co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno

17. 6. 2017

(Publikováno 23. května 2017)

Pokud by po roce 1948 nedošlo k zastavení činnosti téměř všech společenských a zájmových organizací, zaznamenala by Matice zašovská v roce 2017 již sedmdesátý prvý rok své existence.