Jdi na obsah Jdi na menu
 


Divadelní hra PŘÍTEL Z MAGHREBU

23. 9. 2017

František Antonín hrabě Rottal si oblíbil v Zašové žijící řeholníky řádu trinitářů. Vynaložil proto velké diplomatické úsilí, až se mu podařilo získat  od císařovny Marie Terezie svolení, aby mohla menší komunita mnichů působit také na jeho panství při kostele sv. Anny v Holešově.

Právě z Holešova k nám zavítají amatérští divadelníci se svou krátkou, ale působivou hrou Přítel z Maghrebu. Scénář příběhu byl psán na reálie holešovského klášterního kostela sv. Anny, proto holešovští ochotníci nevystupují se svou hrou na jevišti, ale pouze v prostředí chrámu.

Zašovský kostel se k provedení této hry hodí víc než kterýkoli jiný. S městem Holešovem nás pojí trinitářská minulost i osobnost hraběte Rottala, který se svou chotí Cecílií věnoval roku 1726 obrazu Zašovské Madony skvostný rám, který podobně jako obraz sám nemá v našem regionu obdoby.

Dobrou přípravou na zhlédnutí odpoledního divadla může být odborný výklad Mgr. Jana Matyáše k historii trinitářů a k výzdobě kostela. Přednáška se uskuteční v neděli 1. října po skončení druhé mše svaté tedy asi v 11.30 (délka přibližně 30 minut). Vstup na přednášku je zdarma. Po přednášce bude možnost prohlédnout si areál bývalého  trinitářského klášrera.

Samotné divadelní představení začíná v 16. hodin (délka asi tři čtvrtě hodiny) a vstupné je dobrovolné.

Srdečně zveme