Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokončení domu seniorů

27. 6. 2019

Dobrá věc se podařila. Budova bývalé soukromé dívčí školy provozované kdysi Ústavem sv. Josefa byla úspěšně adaptována na dům s 12 byty pro místní seniory.

V roce 2016 zakládající členové našeho spolku poprvé představili veřejnosti a zvláště zastupitelům obce svou vizi budoucího využití klášterního areálu. Součástí této koncepce byla i přestavba školy na tzv. KODUS (komunitní dům seniorů). Tehdy jsme se setkali s mnoha pochybnostmi, nepochopením i s otevřeným odmítáním. Děkujeme proto všem zastupitelům z minulého funkčního období, kteří nakonec uznali smysluplnost našeho záměru a tuto adaptaci podpořili a prosadili. Můžeme to považovat za dílčí, ale významný úspěch našeho snažení. Definitivním vyřešením otázky "co se školou" se už obec může soustředit na další kroky vedoucí ke stejně rozumnému a zdařilému využití vlastního kláštera. Zde se však dá očekávat více zásahů ze strany památkářů, protože klášter je o 200 let starší než sousední škola a je státem chráněnou památkou. Ovšem ne celý. „Socialistická“ přístavba kotelny je kandidátem na demolici. Kdysi byla potřebná, ale situace se změnila: stavba bez jakékoliv historické hodnoty nebo urbanistického přínosu se stala nejen zbytečnou, ale především překáží ve výhledu z bytů domu seniorů.

Obcí oslovení architekti, kteří měli navrhnout alternativní studie využití zašovského kláštera, měli vypracovat obě verze: s kotelnou i bez kotelny. Je skutečností, že upřednostňovali verzi s kotelnou, protože do objektu bez památkové ochrany bylo pro ně mnohem jednodušší umístit různé technické provozy spojené s chodem kláštera. Naším cílem ale není usnadnit práci architektům a projektantům, ale připravit přívětivé prostředí pro všechny návštěvníky kláštera z řad místních i turistů, přičemž však nesmíme opomenout stálé obyvatele klášterního areálu, kterými budou právě nájemníci KODUSu.

S otevřením otázky zbourání kotelny vyvstala jiná: zda tedy neodstranit vše co není původní, to znamená celé třetí nadzemní podlaží západního a spojovacího traktu včetně části podlaží druhého, protože to všechno je výsledkem přestavby objektu z let 1940 – 42.  

Na obrázcích níže je křížkem označena kotelna, jejíž zbourání by bylo dalším krokem k přiblížení se historické podobě kláštera, snížilo by náklady na budoucí provoz objektu, prospělo by vzhledu zadního nádvoří, ale především by se nájemníkům KODUSu otevřel výhled na obec a do přírody. Menším křížkem je označena strojovna výtahu, která je při současných technických možnostech v této velikost rovněž zbytečná...

dsc06852--640x387-.jpg

 Na této starší fotografii je zvýrazněn červeně původní profil všech klášterních budov a žlutou čárou jejich zvětšení do výšky i šířky po přestavbě v polovině minulého století:                                                                                                                  w_kostel_s_klasterem.jpg