Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsme Evropané

20. 5. 2019

Matice zašovská je podle svých stanov spolek nepolitický. To však znamená pouze tolik, že není nástrojem žádné politické strany a že případná politická příslušnost a angažovanost jednotlivých členů je jejich osobní věc. V žádném případě to však neznamená, že by náš spolek hlásal lhostejnost k politickému dění. Naopak. Politika komunální, celostátní i unijní má dopad na celou společnost a tím samozřejmě i na náš spolek, na jeho práci a na jeho cíle.

003.jpgNáš spolek se od svého vzniku zapojuje do každoročních Dnů evropského dědictví  (European Heritage Days - EHD ) což je společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise. V propozicích EHD se uvádí: „Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají. Cílem EHD má být hledání cest ke kořenům naší evropské civilizace.“

Členové spolku Matice zašovská tyto kořeny hledat nemusí, vždyť podle stanov spolku je přirozeným předpokladem smysluplného členství v Matici kladný vztah ke křesťanským hodnotám a tradicím.

Matice zašovská se hlásí k odkazu trinitářského řádu, což byla organizace křesťanská, nadnárodní a proevropská. Už jen z tohoto důvodu je víc než pravděpodobné, že členové a podporovatelé Matice zašovské půjdou k volbám do europarlamentu a budou volit tak, aby se zakladatelé řádu trinitářů „nemuseli obracet v hrobě“.