Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křížová cesta pro klášterní zahradu

29. 4. 2020

Křížová cesta pro klášterní zahradu

Stává se, že co je pro mladé vzdálená historie, o tom staří hovoří, jako by to bylo včera. Ovšem původ mnoha věcí kolem nás je starší než i ten nejdelší lidský život a pak svorně, ať staří či mladí, podléháme dojmu, že některé věci jsou zde – jak rádi říkáme - „odjakživa“.

Například: za jak samozřejmou a neměnnou součást Sv. Hostýna považujeme kapličky jeho křížových cest. Také ony však byly kdysi novostavbou a překvapivě - velmi kontroverzní. V roce 1902 se kritikům zdála zastavení právě dokončené křížové cesty - cituji: „… nevkusná, neodrážející současné umění a znešvařující temeno hory“.  Proto už za pouhé dva roky po dokončení první bylo započato se stavbou druhé „konkurenční“ křížové cesty, tentokrát podle projektu Dušana Jurkoviče a „v duchu moderního slovanského umění“.

Venkovní křížová cesta k poutnímu místu nepochybně patří, dotváří jeho atmosféru, nabízí návštěvníkům inspirativní meditativní prostor i mimo chrám a v libovolný čas. Zašová už jedno podobné místo má, je to přírodní poutní areál ve Stračce.  Pokud se však ztotožníme s myšlenkou, že podpora a propagace Zašové jako poutního místa je koncept, který se nabízí jako logický a přirozený a který může pozitivně ovlivnit rozvoj celé obce, pak můžeme otázku, zda i u nás by měla taková venkovní křížová cesta vzniknout, přeskočit a rovnou se ptát: „kde a jak“.

Také otázka „kde“ má snadné řešení – klášterní zahrada je pro takový záměr nejvhodnější.  Otázka „jak“ by mohla být problematičtější. Zašová není Hostýn, nemůžeme si dovolit stavět další křížové cesty, a proto jsme rovnou vsadili na architekta, který se vyjadřuje soudobými prostředky. Máme velkou radost ze spolupráce s odbornou sklářskou školou ve Valašském Meziříčí. Žáci 4. ročníku pro nás vytvořili potřebných 14 obrazových výjevů, a to formou malby na sklo, což odpovídá záměru architekta, aby byly obrázky viditelné oboustranně. O to, které zastavení na koho připadne, rozhodlo losování. Každé ze čtrnácti zastavení tak pochází od jiného autora, nese jeho rukopis a je odrazem jeho vnímání dané události křížové cesty… Jediným vnějším sjednocujícím prvkem je formát obrazu: 24 x 30 cm.

Plán rozmístění jednotlivých zastavení v terénu vytvořila zahradní architektka tak, aby vše bylo v souladu s její koncepcí revitalizace zahrady.  Prvních devět zastavení bude situováno poblíž rybníka a podél staré kamenné zdi, která může být v této souvislosti vnímána jako symbolický náznak cesty ulicemi Jeruzaléma. Pro zbývajících pět zastavení bude příhodně využito navazujícího terénního stoupání, v čemž je opět symbolika - cesta na pahorek Golgota.

Jménem spolku MZ děkuji Radě obce Zašová, že vyslovila souhlas s instalací této křížové cesty na obecním pozemku – v klášterní zahradě. Děkuji architektu Liboru Soštákovi, Ing. Pavle Lorenzové a mladým umělcům a jejich pedagogům ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Děkuji nejmenovanému kolegovi, který s  odvážným nápadem zašovské křížové cesty přišel, a všem ostatním členům našeho spolku, že tu vizi přijali a podpořili. Děkuji již nyní i vám, kdo se rozhodnete na realizaci křížové cesty finančně přispět.

Jak jsem citoval v úvodu - i křížová cesta na Sv. Hostýně v době svého vzniku „budila vášně“. Dnes si bez ní takřka neumíme toto místo představit. Věřím, že i ta zašovská se v klášterní zahradě brzy „zabydlí“, jako by tam byla odjakživa. Pokud to situace dovolí, chceme našim občanům a zvláště podporovatelům tohoto záměru při zašovské pouti formou výstavy představit jak hotové obrázky pro křížovou cestu, tak i jejich skici a návrhy.  Pro lepší názornost bude vystaven i model jednoho zastavení ve skutečné velikosti.