Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matice zašovská v době pandemie

5. 4. 2020

Spolek je od slova být spolu, spolupracovat na dosažení společného cíle. „Co jednomu nemožno, to nám všem dohromady snadno“. Tímto heslem národního buditele F. C. Kampelíka jsme v květnu 2017 zaštítili naši první spolkovou akci „Matiční den“ spojenou s benefičním koncertem ve prospěch obnovy zašovského kláštera. Ano, spolek Matice zašovská existuje teprve tři roky, ale přes své mládí a nepočetnou členskou základnu se mu snad už podařilo vstoupit do povědomí veřejnosti. Nedávno jsem byl vyzván, abych pro obecní kroniku poskytl informace o činnosti našeho spolku v roce 2019. Ukázalo se, že téměř každý měsíc jsme pořádali nějakou drobnou, ale zajímavou veřejnou akci. Tyto naše aktivity na poli společenském a kulturním musely být ze známých důvodů na neurčitou dobu přerušeny, ale naše spolková činnost tím nekončí. I bez nutnosti osobního kontaktu můžeme dál pracovat a také pracujeme na cílech a poslání, které jsme si před třemi lety předsevzali…

Náš návrh koncepce budoucího využití klášterního areálu se stal výchozím materiálem pro další jednání obecních orgánů a dnes už je zřejmé, že i po zohlednění všech připomínek, vylepšení a zpracování architektem se základní filozofie budoucího využití této naší kulturní památky nijak podstatně nezměnila.

Našeho dílčího cíle, aby v objektu ústavní školy vznikly byty pro seniory, se už podařilo dosáhnout. V samotném historickém objektu kláštera bychom rádi viděli vznik nových prostor pro kulturní a společenské akce komornějšího charakteru, budou zde i prostory výstavní a muzejní, kde by byla připomínána minulost zdejšího kláštera i samotné obce. A konečně bychom byli rádi, kdyby klášter mohl nabídnout solidní a příjemné zázemí včetně útulného ubytování turistům a vůbec návštěvníkům tohoto koutu Valašska a Beskyd.

Vtírá se otázka, jak tato naše koncepce obstojí v konfrontaci s událostmi a vývojem posledních týdnů. Myslím, že dobře. Jako všechny pandemie v minulosti i tato pomine. Doufáme, že se z ní poučí celá Evropa i náš stát, ale je jisté, že se prožitá zkušenost odrazí též v uvažování a chování lidí i v jejich přístupu ke způsobu trávení volného času. Bude pokračovat trend, který zde ostatně už byl: znovuobjevení kouzla poutní turistiky a upřednostňování nenáročné a bezpečné tuzemské rekreace. Právě na takovou „obyčejnou klientelu“ by měl v budoucnu náš klášter mířit – tj. na účastníky rodinných vícedenních výletů, školních a poutních zájezdů. K dispozici ale budou i pokoje vyššího standardu a věříme, že stylové ubytování v bývalém klášteře bude atraktivní třeba pro svatebčany, vždyť v našem KD pořádají během roku svou svatební hostinu i lidé z míst poměrně vzdálených.  

Jak vidíte, máme své sny, ale stojíme nohama na zemi. Od začátku jsme zavrhovali příliš ambiciózní a idealistické úvahy. Proto se například bráníme takovému pojetí, kdy by nezbytná „klášterní“ kuchyň s jídelnou byla chápána jako nějaká hotelová restaurace. V prvé řadě má plnit funkci vývařovny zajišťující obědy pro místní seniory a další stálé odběratele a teprve v řadě druhé může a bude sloužit i ubytovaným hostům a případně i účastníkům v klášteře pořádaných akcí.

Vážení přátelé zašovského kláštera a příznivci Matice zašovské, zatím poslední akcí, kterou jsme pro Vás mohli uspořádat, byla přednáška o historii Moravské gobelínové manufaktury, která měla před 120 lety své počátky právě v prostorách našeho kláštera. Všechny další plánované akce musíme odložit na neurčito. Než nám bude dopřáno opět se setkávat osobně, zveme Vás alespoň k návštěvě našeho webu nebo facebooku. Děkujeme za zachování přízně.

Josef Krůpa