Jdi na obsah Jdi na menu
 


Není sídlo jako sídlo

17. 6. 2017

(Publikováno v březnu 2017)

Pozornému čtenáři lednových Zašovských novin jistě neuniklo, že rada obce schválila, aby Matice zašovská z.s. měla své sídlo v budově č.p.45, což je hlavní budova bývalého kláštera (chcete-li ústavu) který je od loňského roku majetkem obce Zašová.

Obecně mám za to, že strohý text usnesení rady a zastupitelstva by velmi často potřeboval komentář těch, kteří tyto věci projednávali, konkrétní usnesení schválili a jsou do dané problematiky zasvěceni. Bohužel, neděje se tak a my pak tápeme a často ani netušíme, o čem je vlastně řeč.  Nejsem zastupitel, tím méně člen rady, o úmyslu založit spolek Matice zašovská však shodou okolností něco vím, proto si dovolím k uvedenému bodu usnesení pár slov.

Aby byl jakýkoliv spolek zapsán u příslušného soudu do registru spolků (zkratka „z.s.“ značí „zapsaný spolek“) a tím mohl zahájit svou činnost, je nutno splnit řadu zákonem daných podmínek. Jednou z nich je, že spolek musí uvést adresu svého sídla a současně musí být předloženo vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti, že s tímto souhlasí. Tato podmínka se může jevit jako logická, ale je zároveň i komická. Proč? Spolek v okamžiku, kdy požaduje od majitele nemovitosti toto potvrzení, ještě úředně neexistuje - vždyť ještě nepodal ani žádost o registraci, a tu podat nemůže, dokud nemá ono potvrzení od majitele nemovitosti...

Odbočím: možná jste také v polovině minulého měsíce zaslechli něco o projektu „Národní týden manželství“. Napadlo mě v té souvislosti, čím to je, že třeba právě při vzniku manželství se nic takového dokládat nemusí. Představme si, že by oddávající neprohlásil manželství za uzavřené, dokud nedostane černé na bílém, že manželé mají „své sídlo“, že mají tím pádem společnou adresu a že majitel příslušné nemovitosti s tímto souhlasí. Pro úřední uznání manželství nic podobného netřeba, pro uznání spolku ano.

Co si tedy představit pod pojmem „sídlo Matice zašovské“? Rozhodně to neznamená, že rada obce tomuto ještě úředně neschválenému spolku uvolnila v klášteře nějaké kanceláře k úřadování, prostory k jednání a schůzování. V této chvíli to neznamená nic víc, než že spolek bude moci jako svou adresu uvádět Zašová 45, což se v praxi projeví maximálně tím, že  bude mít na budově nebo na bráně kláštera poštovní schránku s názvem spolku.

Klášter dál bude patřit obci. Obec však nemá na starosti pouze klášter, Matice zašovská naopak právě kvůli starosti o budoucnost kláštera vzniká.

Více o projektu „Matice zašovská“ až někdy příště.

Josef Krůpa

Zašovské noviny - březen 2017