Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobový článek o svěcení zašovského hřbitova

31. 8. 2020

Svěcení nového hřbitova a kříže hřbitovního

Dne 23. ledna (1887) konala se u nás slavnost velepamátná: světilť se hřbitov nově založený, jakož i kříž na hřbitově tom postavený. O 2. Hodině odpolední vyšel průvod ze zdejšího poutnického kostela Mariánského a a bra se na hřbitov starými samém kostele se nacházející, kde místní dp. Farrář vzletnými, tklivými a srdce jímajícími se všemi tamo v Pánu odpočívajícími se loučil a farníky zašovské vybídnul, aby drahých v Pánu zesnulých denně ve svých modlitbách vděčně vzpomínali. Na to hnul se průvod za zpěvu, hřímání z děla národního a za hudby na hřbitov nový a sice v pořádku vzorném. Napřed šla školní mládež vedena zdejším panem nadučitelem Františkem Janáčkem, pak následovaly panny; na to mládenci a mužové; za těmito šli hudebníci, za nimi spolek veteránský, kněžstvo, a ženy konečně uzavíraly průvod imposantní.

Po příchodu na hřbitov vykonán předem obřad svěcení hřbitova a pak obřad svěcení sv. kříže hřbitovního, kterýž spanilými dívenkami Zašovskými překrásně byl ověnčen a ozdoben. Po ukončení svěcení, které způsobem slavnostním se dálo, mluvil k zástupu slovy mistrnými obratný a slovutný kazatel dp. P. Benjamin Rajnoch, koperátor Zuberský; mluvil tak nadšeně a úchvatně, že nebylo ni oka, jež by za řeči jeho nebylo slzelo.

Po kázání následovala adorace svatého kříže: všichni přítomní políbili svatý kříž a pak v tomtéž pořádku krásném navrátili se do chrámu Páně, kde litanií k Nejsladšímu Jménu Ježíš a slavným požehnáním slavnost skončena. Připomínáme, že účastenství při svěcení vytčeném bylo také, jaké vídáme jen o hlavních poutích v Zašové: súčastnilo se průvodu téměř 3000 osob. Dejž Bůh, aby nový hřbitov tento všem farníkům Zašovským byl kdys místem klidu a odpočinku lehkého!                                           Těšetický